Markedets nemmeste løsning til tidsregistrering

Den nye lov om tidsregistrering kan der siges meget om. Men konklusionen for de fleste er nok, at det er en sten i skoen, og endnu en administrativ byrde, som tager tid fra forretningen. DERFOR har vi lavet en løsning, som understøtter minimumskravene i den nye lov, så det får mindst mulig påvirkning i jeres dagligdag. Nemt, billigt og sikkert.

Her er hvad du skal vide:

 

Pris 10 kr./medarbejder/måned
Support Gratis via mail
Implementering Gratis via videoguide
Binding Løbende måned + en måned
Fakturering Månedsvis forud (første gang 1. juli 2024)

 

Forstå løsningen på 3 minutter

Alle ansatte fra JO Hydraulics stående foran en firmabil med logo

Så simpelt som muligt!

Loven om obligatorisk tidsregistrering lader meget være op til fortolkning. Derfor har vi kogt hele lovteksten ned til 4 punkter, som gør, at I overholder de nye regler. 

  • Det er tilstrækkeligt at registrere arbejdstimer pr. dag uden at specificere start- og sluttidspunkt.
  • Det er tilstrækkeligt at have timerne forud registreret og derefter kun registrere eventuelle afvigelser. 
  • Det skal noteres, hvis 11 timers reglen er blevet overtrådt
  • Medarbejderne skal have adgang til egne registreringer.
  • Registreringerne skal gemmes i minimum 5 år.

Ovenstående er minimumskravene og den måde vi ser loven håndteres nemmest muligt.

Time2people kan bruges på to måder:

  1. Medarbejderne registrerer deres daglige arbejdstid op mod deres standard arbejdsuge iht. deres kontrakt – fx. 37 timer. Medarbejderne logger ind på 2people og klikker på “tilføj ny aktivitet” og vælger “Arbejdstid”. Herefter indtaster medarbejderen det antal timer, medarbejderen har arbejdet den pågældende dag – fx. 7,4 timer og trykker “gem”. Registreringen er nu lavet og virksomheden kan godkende.

 

2. Virksomheden kan vælge at systemet skal have forudfyldt medarbejdernes daglige arbejdstid op mod deres standard arbejdsuge iht. deres kontrakt – fx. 37 timer. Herefter skal medarbejderne og virksomheden kun én gang om ugen godkende, at det også er korrekt. Og         ellers skal der kun laves registreringer, hvis der har været afvigelser til medarbejderens arbejdsuge fx. I form af sygdom eller ferie.

Alle ansatte fra JO Hydraulics stående foran en firmabil med logo
Alle ansatte fra JO Hydraulics stående foran en firmabil med logo

Ved tilsyn

Vi ved endnu ikke i hvilket omfang der bliver ført tilsyn med overholdelsen af denne lov. Men Arbejdstilsynet fører bl.a. tilsyn med de eksisterende regler på området ift. hviletid og fridøgn, så det forventes, at de i samme ombæring lige kontrollerer at den nye lov også overholdes.

Ved tilsyn kan der nemt dannes en tidsaktivitetsrapport, som kan vise tidsregistreringer i den periode tilsynet vedrører. Denne rapport kan hentes ud i Excel og CSV.

Ambitioner om mere med tidsregistrering?

Vores modul til tidsregistrering kan også benyttes af medarbejderne til at registrere/anmode om ferie. Du kan opsætte det til, at en leder/administrator skal godkende ferien, før den bliver registreret. Ved opstart af modulet indtastes medarbejdernes aktuelle restferie, og derefter holder systemet selv styr på deres feriesaldo. Det er også muligt at arbejde med flextid og med ekstra feriedage/feriefridage.
Alle ansatte fra JO Hydraulics stående foran en firmabil med logo

Hvilke fordele kan I opnå

Hvis det er første gang, I skal til at registrere arbejdstid, kan I overveje, om I vil bruge de nye informationer om medarbejdernes arbejdstid aktivt og opnå de fordele der findes.

  • Når jeres medarbejdere registrerer deres arbejdstid giver det jer et langt bedre overblik over jeres ressourcer og om I har den rette bemanding. 
  • Det giver gennemsigtighed for både virksomheden, leder og medarbejder. Dermed kan I bedre undgå tvister om overarbejde.
  • Det kan medvirke til en sund dialog mellem virksomhed/leder og medarbejder. Har den enkelte medarbejder en god worklifebalance eller skal der tages nogle stressforebyggende tiltag. 
  • I får også adgang til et nemt overblik over ferieanmodninger, så I nemt kan tilrettelægge ferieperioder. 

Når I vælger Time 2people som tidsregistreringssystem, har I allerede taget jeres første skridt mod en HR løsning. Det betyder, at I nemt kan supplere jeres tidsregistrerings modul med flere moduler, hvis I fx. ønsker et HR system til opbevaring af medarbejderstamdata, rekruttering, medarbejderudvikling, whistleblower, og meget mere.