I 2019 afsagde EU-domstolen en dom, der fastslog, at EU-medlemslandene skal kræve, at virksomheder sikrer, at medarbejdernes daglige arbejdstid registreres.

Loven forventes at træde i kraft pr. 1. juli 2024. Når vi så har det på plads, så lad os se på fakta.

 1.  Medarbejdere må ikke arbejde mere end 48 timer om ugen i gennemsnit over en 4 måneder lang periode (eksisterende regel)
 2.  Medarbejdere skal have minimum 11 timers sammenhængende hvile indenfor en 24 timers periode Eksisterende regel).
 3.  Medarbejdere har ret til minimum 1 ugentlig fridag (eksisterende regel)
 4.  Medarbejdere skal have mulighed for at dokumentere overholdelsen af punkt 1, 2 og 3 (ny regel).
 5.  Virksomheder skal sørge for, at medarbejdere kan registrere deres arbejdstid nøjagtigt og på en pålidelig måde (ny regel)
 6. Alle lønmodtagere (med ganske få undtagelser) skal registrere arbejdstid (ny regel).
 7. Undtagelserne er bl.a. selvtilrettelæggere, som f.eks. medlemmer af direktion, selvstændige og medarbejdere med særlige samfundskritiske funktioner (ny regel).
 8.  Registreringerne skal være tilgængelige for kontrolindsatser (ny regel).
 9.  Registreringen skal være objektiv, pålidelig og tilgængelig (ny regel).
 10.  Der skal registreres daglig og ugentlig arbejdstid (ny regel).
 11.  Medarbejderne skal til hver en tid have adgang til at se registreringer foretaget (ny regel).
 12.  Registreringerne skal gemmes i minimum 5 år (ny regel).

Der er ikke et krav om, at der skal implementeres et software til registreringen, men det kan være en stor fordel, da det bliver meget nemmere at overholde lovkravene.

Læs mere om hvordan 2people kan hjælpe jer med vores modul Tid/Fravær, der også hjælper jer med registrering af bl.a. ferie og sygefravær, viser saldo for flex timer, rest feriedage mm.