Rekruttering: Slut med at spørge ind til ansøgeres alder

Nu skal der ikke længere spørges ind til ansøgeres alder

Fra den 1. juli 2022 er det ikke længere tilladt, at der indhentes oplysning om en ansøgers alder i forbindelse rekruttering, hverken i et interview eller i forbindelse med at en ansøger registrerer oplysninger i en HR-løsning eller i et ansøgningsskema.

Afvis ikke en ansøger grundet alder

Det skal ikke længere være en mulighed at screene og selektere hverken de opfordret -eller de uopfordrede ansøgere på baggrund af deres alder – dette gælder alle steps i rekrutteringprocessen samt i indleveringen, indsendelsen, uploadingen og indtastningen af ansøgningen.

Virksomheden kan stadig behandle erfaring og tidligere ansættelser i forbindelse med rekrutteringen, hvis dette er sagligt begrundet i forhold til opgaverne der skal/kan udføres i en ledig stilling eller jobområde.

Grafik med avatar personer
Daniel Jill Sørensen 2people kontaktperson

Løser jeres HR udfordringer

2people systemet er udviklet af HR entusiaster, der har mange års erfaring indenfor HR.

Vi tilbyder en standardiseret løsning, der nemt kan kundetilpasses og sammenkobles med det, der er vigtigst for jer.

Vi står klar til at hjælpe med jeres HR behov og udfordringer.

Særlige undtagelser

Virksomheder kan dog fortsat anmode om oplysninger om ansøgerens alder i forbindelse med rekruttering og ansættelse, hvis det er sagligt og hensigtsmæssigt efter lovens undtagelsesmuligheder fx I ved særlige overenskomster for unge, eksempelvis særlig aflønning til unge under 18 år eller 15 år, kan virksomheden dog fortsat efterspørge information om den unge ansøgers alder.

Virksomheder skal kun spørge ind til de af ansøgeren oplysninger, der er relevant for, arbejdets tilrettelæggelse og udførsel for at undgå diskrimination og forskelsbehandling.

En ansøger må kort sagt ikke fravælges på baggrund af alder.

Tilføj de oplysninger virksomheden ønsker

I HR-systemet 2people kan ansøgerens registreringsside på kundernes hjemmeside designes præcist som de ønsker det således også uden feltet ”fødselsdag”. Der er kunder som ikke ønsker at ansøgeren skal registrere deres navn og efternavn for at ansøgerens navn ikke skal ”vække” bias og dette kan også opsættes og gøres muligt i 2people.

Lovændringen træder i kraft den 1. juli 2022.

Kilde: https://bm.dk/nyheder-presse/pressemeddelelser/2022/03/forbud-mod-at-spoerge-til-alder-i-stillingsopslag-vedtaget/