Privatlivs- og cookiepolitik

2people A/S

 

Privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik omhandler 2people aktiviteter som dataansvarlig.

Når 2people behandler personoplysninger om vores kunders medarbejdere i 2people, optræder 2people som databehandler og er underlagt de vilkår, der fremgår af den databehandleraftale, vi har indgået med vores kunder. Du kan læse mere om vores rolle som databehandler, hente en kopi af vores standard databehandleraftale og læse mere om hvilke sikkerhedsforanstaltninger, vi har truffet for at passe på dine medarbejderes personoplysninger, på www.2pepole.com

I situationer optræder 2people som dataansvarlig. Det sker i forbindelse med

  1. at besøgende søger information via vores hjemmeside
  2. at der rettes henvendelse til 2people via vores hjemmeside, eller på mail
  3. at der afholdes kurser og webinarer
  4. at der gennemføres salgs- og marketing-aktiviteter
  5. at der anvendes Facebook, Twitter og andre sociale medier til information og markedsføring
 

Du kan læse mere om 2people privatlivspolitik, for de situationer hvor 2people er dataansvarlig, nedenfor.

 

Kontaktoplysninger

2people er dataansvarlig for de oplysninger, som vi indsamler om dig og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Hvis du ønsker at kontakte os angående vores behandling af personoplysninger, kan du gøre det på:

info@2people.com.linux272.unoeuro-server.com

 

Behandling af persondata

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. 2peopler bruger personoplysninger for:

  • at kunne behandle og besvare din henvendelse
  • at kunne forbedre vores produkter og services
  • at kunne foretage salgs- og marketing aktiviteter
  • at kunne forbedre vores hjemmeside, nyhedsbreve og andre informations-aktiviteter

Kunder

For at være kunde hos os, er det nødvendigt, at vi indsamler følgende personoplysninger om dig:

  • Navn, telefonnummer og mail.
  • Virksomhedsoplysninger
  • Faktureringsoplysninger
  • Kontaktpersonoplysninger
  • Forbrugsoplysninger om anvendelse af 2people

Formålet med indsamling og behandling af dine personoplysninger er at vi kan give en god kundeservice, samt behandle dit køb og levering af ydelser fra 2people.

Disse oplysninger indsamles baseret på en legitim interesse i opfyldelse af kontraktgrundlag. Retsgrundlaget er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

 

Leverandører og samarbejdspartnere

For at være leverandør hos os, er det nødvendigt, at vi indsamler følgende personoplysninger om dig:

  • Navn, telefonnummer og mail.
  • Virksomhedsoplysninger
  • Faktureringsoplysninger
  • Kontaktpersonoplysninger

Formålet med indsamling og behandling af dine personoplysninger er at vi kan behandle vores køb af produkter og services, samt behandle vores indkøb og levering af ydelser til 2people.

Disse oplysninger indsamles baseret på en legitim interesse i opfyldelse af kontraktgrundlag, samt en interesseafvejning, og vurdering af potentielle indkøbsmuligheder.

 

Jobansøgere

Hvad enten det er en opfordret eller uopfordret ansøgning, er formålet med at behandle dine oplysninger der er opgivet i ansøgning og bilag, at vurdere om du er en kvalificeret kandidat til en ledig stilling hos os.

 

Vi behandler de personoplysninger, som fremgår af din ansøgning, CV og andre medsendte dokumenter, typisk vil det være almindelige oplysninger som f.eks. navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer, mailadresse, civilstatus, uddannelse, erhvervserfaring, fritidsinteresser og andre kompetencer som eks. sprog, kørekort og IT-kundskaber.

 

Vi registrerer dine oplysninger i vores personaleadministrationssystem, og er tilgængeligt for relevante medarbejdere og ledere i rekrutteringsprocessen. Hvis du bliver kaldt til jobsamtale, vil vi notere oplysninger og informationer til brug for det videre rekrutteringsforløb.

 

Da der er tale om personoplysninger du selv fremsender, anvender vi hjemlen samtykke til behandling af dine oplysninger. Ansøgning og bilag kan gemmes i op til 6 måneder efter rekrutteringsprocessen er afsluttet, hvorefter dine oplysninger vil blive slettet. Ved uopfordrede ansøgninger gemmes ansøgning og bilag max i 6 måneder, hvorefter det slettes.

 

Sikkerhed

Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

 

Dataminimering

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være bestemt af behovet for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

 

Data holdes ajour

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer, så sørger vi for at opdatere dine persondata. Hvis vi selv bliver opmærksomme på, at data ikke er korrekte, opdaterer vi oplysningerne og giver dig meddelelse om dette.

 

Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring.

 

Samtykke

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

 

Videregivelse af oplysninger

Vi benytter en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data, herunder leverandører af it-løsninger. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til deres egne formål. I relevante tilfælde videregives data til banker, inkasso, fragtfirmaer etc.

 

Vi anvender kun databehandlere i EU eller sikre tredjelande, samt virksomheder i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. Som databehandlere i lande uden for EU benyttes Google (til data opsamlet via cookies) og Facebook (Data fra vores facebookside) som er medlem af US Privacy Shield.

 

Data om din brug af websitet, hvilke annoncer du modtager og evt. klikker på, din geografiske placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om ”Cookiepolitik” nedenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.

 

Cookiepolitik

Når du besøger vores website, indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies og undlade videre brug af websitet.

 

Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

 

Hvad er en cookie?

En cookie er en lille tekstfil, som vi gemmer på din computer, mobil, tablet eller tilsvarende udstyr, for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren. En cookie indeholder kun tekst, er ikke et program og indeholder ikke virus. Cookies gør, at der kan laves statistik, huske indstillinger, samt målrette annoncer.

 

Du giver samtykke til, at 2people kan anvende:

  • nødvendige cookies – gør vores hjemmeside brugbar
  • funktionelle cookies – gør at vi kan huske indstillinger og valg på hjemmesiden
  • statistik cookies – gør at vi indsamler oplysninger om hvordan du bruger hjemmesiden
  • marketing cookies – gør at indsamler oplysninger om dine interesser

 

Sådan afviser eller sletter du dine cookies

Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din Internet-browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender.

Du kan også få hjælp her: https://minecookies.org/cookiehandtering

Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services, du ikke kan bruge, fordi disse funktioner og services forudsætter, at hjemmesiden kan huske de valg, du foretager.

Cookies som du tidligere har accepteret, kan efterfølgende nem slettes. Det gør du under indstillinger i den internet-browser du anvender. Husk: bruger du flere Internet-browsere, skal du slette cookies i dem alle.

 

Så lang tid opbevares cookies?

Forskellige cookies har forskellig levetid, afhængig af den enkelte cookies funktion. Når en cookie når sin fastsatte levetid, sletter den sig selv. Ved hvert nyt besøg på websitet bliver alle cookies fornyet.

Vores partnere

Vores forretningspartnere placerer også cookies på din enhed. Vores partneres cookies placeres med henblik på at indsamle oplysninger, så de kan levere ydelser til os. Vores partnere der placerer cookies, inkluderer følgende:

 

Google:

https://www.google.com/analytics/

Google LLC

1600 Amphitheatre Parkway

Mountain View, CA 94043

USA

 

ClickDimensions:

https://clickdimensions.com/

ClickDimensions Worldwide Headquarters

5901 Peachtree Dunwoody Road, NE

Suite B500

Atlanta, GA 30328

USA

 

Facebook:

www.facebook.com

1 Hacker Way

94025 Menlo Park,

California,

USA

 

LinkedIn:

www.linkedin.com

1000 W Maude Ave

Sunnyvale

California,

USA

 

Dine rettigheder

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

 

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

 

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

 

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker et eventuelt afgivet samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet.

 

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata, og mod videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

 

Du har mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet.

 

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os.