Tids- og fraværshåndtering

Der kan gennemføres tids- og fraværshåndtering i systemet. Smid alle de regneark væk, hvor I holder styr på ferie- og sygdomsregistreringer, og få styr på det i et system. Hold styr på flextid og overarbejde. Kort sagt få sat strøm til tids- og fraværshåndtering i et simpelt og hurtigt opsat system.

Sæt systemet op på 10 min. for en ny medarbejdergruppe.

  • Definer selv nye tids- og fraværsarter
  • Opdel medarbejderne i forskellige tidsgrupper med forskellige regler
  • Feriehåndtering og opsparing
  • Få overblik over ferieønsker
  • Sygdomsregistrering og opfølgning
  • Registrere hvad man bruger sin tid til
  • Alloker tid evt. til forskellige afdelinger, aktiviteter eller opgaver
  • Godkendelse af specielle tidsarter
  • Udtræk rapporter