Team

Et modul der sikre at du har styr data og informationer om dit team. Det sikrer at din virksomheds teams løser de rette opgaver på den rette måde.

 • Overblik over teams
 • Leder med billede og navn med de informationer man har rettighed til)
 • Teammedlemmer med billede og navn med de informationer man har rettighed til)
 • Skabeloner og dokumenter som teamet benytter for opgaveudførsel
 • Teamplan

Der understøttes Teammøder/tavlemøder med:

 • Agenda
 • Referat/fokusområder
 • Uploadede dokumenter
 • Liste med ideer og udfordringer
 • Udviklingsplan med ansvarlig person, prioritet, status, startdato, deadline, mv.
 • Registrering af mødedeltagere