Medarbejderudvikling – MUS og andre udviklingsprocesser

2people sikrer at I på en effektiv måde kan få planlagt jeres fælles fremtid i din virksomhed. Du kan få helt styr på de målsætninger og tilhørende aftaler som medarbejder og leder laver for fremtiden. Det er ikke kun MUS-processen 2People understøtter effektivt. Du kan også understøtte, mål/resultatstyring, ”Onboarding” for de nye medarbejdere, sygesamtaler, APV mv.

2People sikrer, at du kan træffe hurtige og rigtige beslutninger om fx nye tiltag der skal iværksættes. Det sker på baggrund af let forståelige rapporter, som dannes med udgangspunkt i de processer som du vælger at gennemføre og hvorfra de rette informationer trækkes.

 

  • Adgang til planlagte og igangværende MUS-skemaer, planlagte og igangværende ombord samtaler og opfølgningssamtaler, APV og sygdomssamtaler mm. I fx MUS skemaer kan der arbejdes med målsætninger på alle organisationsenheder, på teams og på personligt niveau. Der kan desuden arbejdes med udviklingsplan
  • Adgang til Kursusevalueringer, medarbejdertilfredshedsundersøgelser og andre undersøgelser.
  • Adgang til udviklingsplaner for hele organisationen, for afdeling/team for enkelte personer
  • Se rapporter fx:
    • Se fremdrift i udviklingsplanerne på hele organisationen, afdelingen eller den enkelte medarbejder
    • Se resultatet af undersøgelser og evalueringer med et enkelt klik