Hvad skal forberedes inden en rekrutteringssamtale?

Hvad skal man forberede inden rekrutteringssamtalen?

Det er vigtigt, at du på forhånd har tænkt hele samtalen igennem, så der er en dagsorden, der sikrer, at I kommer hele vejen rundt. Og det er vigtigt at du har forberedt dig på at fortælle om virksomheden og jobbet, og ikke mindst har du også forberedt en række relevante spørgsmål til kandidaten. Her er det naturligvis vigtigt at læse ansøgning og CV, som kandidaten har fremsendt og bruge dem som afsæt til en god snak om de jobs, kandidaten har haft før. Afsæt ca. 1,5 time til samtalen. En dagsorden kan se således ud:

 1. Velkomst og præsentation af deltagere
 2. Kort om virksomheden
 3. Kandidaten motiverer sin ansøgning og gennemgår sit CV
 4. Detaljeret diskussion om jobbet og kandidatens kompetencer i relation hertil
 5. Kandidatens nuværende lønpakke og forventninger til ny lønpakke
 6. Opsamling og afslutning

 

Tavle med flueben grafik

Til nogle job er det rigtig god at lave cases som skal forberedes inden et interview således at ansøgerens faglighed kan testes.

Til andre job er det tilstrækkeligt at have en meget kort snak for at få lavet en kort forventningsafstemning samt aftale mødetid og sted for ansættelsens start.

Daniel Jill Sørensen 2people kontaktperson

Løser jeres HR udfordringer

2people systemet er udviklet af HR entusiaster, der har mange års erfaring indenfor HR.

Vi tilbyder en standardiseret løsning, der nemt kan kundetilpasses og sammenkobles med det, der er vigtigst for jer.

Vi står klar til at hjælpe med jeres HR behov og udfordringer.

Sådan skaber du overblik og struktur

Det kan hurtigt blive en rodet proces at rekruttere, og det handler derfor om at finde overblik og struktur. Der er ikke en onesize-fits-all model til dette, så det handler blot om at finde frem til den metode, der passer til dig. Det allervigtigste er at have styr på de basale informationer om de enkelte kandidater, fx ved hjælp af en scoringsmodel, som man har lavet på forhånd.

Hvis du benytter 2peoples HR-løsning, får du alle de redskaber, du har brug for til at sikre en effektiv og professionel proces. Det er nemt at score kandidaterne, og man kan dele informationer på tværs, hvis der er flere deltagere i rekrutteringsprocessen, så man kan se, hvordan de andre har scoret ansøgeren/kandidaterne.

En anden god måde at få gjort rekrutteringsprocessen nemmere og mere overskuelig er blandt andet via video-rekruttering, hvor du aktivt benytter videoer i rekrutteringsprocessen.

Video-rekruttering (en anden måde at rekruttere)

Du kan vælge at lade din rekruttering foregå ved hjælp af video. Det er et valg, der kan gavne i form af, at du skiller dig ud og dermed gør dig bemærket. Hvis du vælger dette, så kommer disse ting typisk til at foregå via video:

 • Employer-branding video
 • Videojobannonce
 • Videojobsøgning
 • Videoscreening
 • Onboarding-videoer

Det er altså mere eller mindre samme proces bortset fra, at større eller mindre dele af rekrutteringsprocessen foregår via video.

Systemer til rekrutterings håndtering

Der findes specifikke moduler på markedet, som kan digitalisere rekrutteringsprocessen.

Disse produkter er typisk ret dyre, fordi de alene understøtter rekruttering.

2peoples HR-løsning er en komplet løsning til alle HR-opgaver, og som også indeholder et integreret rekrutteringsmodul, der deler data med de øvrige moduler i løsningen.

Hvis du gerne vil have mulighed for på sigt at systemunderstøtte alle dine HR-processer, men lige nu og her har et akut behov for at strømline og automatisere din HR-proces, så kan de enkelte moduler i 2peoples HR-løsning bare ‘slukkes’, så de ikke er aktive.

Du kan med andre ord slå de forskellige moduler til, når du er klar til det.

Hvad er en rekrutteringsstrategi?

Hvis man vil arbejde målrettet med rekruttering, fx fordi man har en vidensvirksomhed, hvor medarbejderne er det vigtigste aktiv i virksomheden, så er det en god idé at have en rekrutteringsstrategi, hvor man sætter rekruttering ind i en lidt bredere kontekst i virksomheden.

Overfor er nogle eksempler på, hvad der kan indgå i en rekrutteringsstrategi.

Den rette kandidat til stillingen

Ved helt store virksomheder, er der nogle toppositioner, der skal fyldes – og disse stillinger kræver nogle helt særlige evner.

For at få en succesfuld rekruttering og dermed finde en medarbejder, der er i stand til at klare denne opgave tilfredsstillende, så kan du med fordel have en strategi. Den kan for eksempel se sådan ud:

 1. Virksomhedens strategi og dens betydning for fremtidigt rekrutteringsbehov
 2. Employer branding – hvordan skal virksomheden tiltrække de rette profiler og talenter
 3. Hvordan rekrutterer vi ensartet og professionelt på tvær af virksomheden – hver gang?
 4. Arbejd med jobprofiler og jobkompetencer, så der altid rekrutteres op imod nogle definerede profiler og kompetencer
 5. Hvor og hvordan vil I finde kandidater, der er egnet til at udfylde stillingen?
 6. Vil I rekruttere fra udlandet?
 7. Overvej ligestilling og mangfoldighed – begge dele kan bidrage med store værdier til virksomheden.
 8. Hvad er holdningen til hjemmearbejde?
 9. Overvej hvordan du som virksomhed vil holde på dine medarbejdere
 10. Arbejd med rekrutterings-KPI ’er, så vi kan måle, om vi er en succes

Hvor lang tid tager en rekruttering?

Det korte svar er, at det typisk tager længere tid, end du regner med.

En tommelfingerregel er, at der går en måned med selve ansøgningsprocessen og dertil endnu en måned med samtaler og kontraktunderskrift.

Nogle jobs er meget hurtige besat, en kort samtale fx over telefonen og den nye medarbejder er klar til at producere næste dag.

Den sikreste vej til at sikre en effektiv og hurtig proces er at systemunderstøtte processen med en IT-løsning som 2peoples HR-løsning.