HR-moduler

Denne side giver et overblik over, hvilke moduler 2people HR-system tilbyder i deres løsninger. Der kan frit vælges mellem modulerne eller der kan vælges en af de fire HR-løsninger, med forudbestemte HR-moduler inkluderet.

R

Tilpas løsningen til jeres behov og ønsker

R

Brug forudbestemte skabeloner eller personaliser dem

R

Gør arbejdet med HR nemmere og mere ligetil

R

Èt system til det hele - find nemt dine dokumenter

Introduktion til modulerne 

Velkommen til 2peoples korte modul-guide. Der findes rigtig mange forskellige HR-systemer, og det kan være en jungle at finde ud, hvilke løsninger der passer til netop jeres virksomhed. For at gøre det let at overskue 2peoples HR-system, vil vi her gennemgå nogle af de funktioner som 2people tilbyder. Det er som sagt en kort introduktion, og det betyder at ikke alle funktioner i de enkelte moduler vil blive gennemgået i dybden. Derfor opfordrer vi til, at kontakte os hvis I har nogle spørgsmål.

2peoples HR-system er modulopbygget. Det vil sige at, vi tilbyder en løsning, sammensat af de moduler, som passer til netop jeres virksomhed. I kan selv sammensætte en løsning og vælge de moduler ud, som I mener er relevante for jeres virksomhed. Det kan for eksempel være I har eksterne partnere, der står for jeres rekruttering, og dermed ikke føler at rekrutteringsmodulet er relevant for jer.

Det kan dog måske være svært at vide præcis, hvad hvert af vores moduler indeholder, og dermed om de er relevante for jer. Derfor vil denne guide kort gennemgå, hvad hvert modul i vores HR-system tilbyder.

 

Daniel 2people 1

Løser jeres HR udfordringer

2people systemet er udviklet af HR entusiaster, der har mange års erfaring indenfor HR.

Vi tilbyder en standardiseret løsning, der nemt kan kundetilpasses og sammenkobles med det, der er vigtigst for jer.

Vi står klar til at hjælpe med jeres HR behov og udfordringer.

Medarbejderprofil, organisationsdiagram og dokumentstyring (GDPR)

Som udgangspunkt er vores system bygget op således, at disse tre ovennævnte moduler danner grundlag for vores system. Det gør de blandt andet fordi, at disse moduler er med til at danne overblik over ens virksomhed, overholder kravene om GDPR, og bruges som arkiv og database for dokumenter og medarbejdere.

Modulet Virksomhed/Organisationsdiagram bruges til at lave et diagram over virksomheden, så man for et overblik over virksomhedens opbygning. Det kan være jeres virksomhed er delt op i flere afdelinger, eller at ledelsen har forskellige ansvarsområder, hvor dette vil fremgå af diagrammet.
Alt efter hvordan virksomheden er bygget op, kan man udarbejde et diagram og tildele medarbejder de forskellige afdelinger. Modulet har dertil den funktion at brugerdefinere adgange og rettigheder i systemet.

I tråd med virksomheds-modulet, anvendes modulet Medarbejderprofil som en database for alle virksomhedens medarbejder. I dette modul kan man se div. Oplysninger for hver enkelt medarbejder. Det kan være fødselsdag, bankoplysninger, relevante kontaktinformationer mm. Har man tilvalgt andre moduler der er relevant for medarbejderen, som f.eks. medarbejderudvikling-, dokument-, udstyr-, eller kompetencer og certifikater så vil de tilknyttede oplysninger fra hvert modul også fremgå her. Det er også i dette modul der kan registreres kurser, uddannelse og kursuspoint.

Modulerne Dokumenter og Juridiske Dokumenter bruges til at opbevare virksomhedens forskellige dokumenter. Et dokument kan tilknyttes forskellige ”tags” eller afdelinger, for at kategorisere dokumenterne, hvilket gør det nemt at søge og finde et bestemt dokument. Dokumenterne kan uploades som de er, men de kan også tilknyttes en bestemt skabelon, eller proces, for eksempel en ansættelseskontrakt i en preboarding proces, så man er sikker på de bliver udfyldt/læst. Dokumenter kan også underskrives via digital signatur/Nem ID.

Medarbejderudvikling 

En af de primære funktioner ved en HR-løsning, er at kunne udvikle og fastholde medarbejderne, følge op på opgaver, samt at opretholde trivslen på arbejdspladsen.

Modulet Medarbejderudvikling, er til for netop at opfylde dette formål. I modulet skabes der overblik over tidligere, igangværende eller kommende samtaler, målinger og processerne omkring dem. Der kan laves skabeloner til jeres MUS, 1-1, LUS, APV, trivselsundersøgelser mm., som sættes i processer, som automatiserer gennemførelsen af disse.

Modulet kan for eksempel indeholde svar eller aftaler fra en MUS eller 1-1 samtaler, hvor medarbejder og leder, er blevet enig bestemte kompetencer, som medarbejder gerne vil udvikle. Disse kompetence-processer eller målsætninger vil fremgå af modulet, hvor man kan se igangværende processer og deres forløb.

Med modulet Arbejdsprocesser laves der skabeloner for de forskellige HR-processer, som virksomheden har. Det kunne f.eks. være en onboarding proces, hvori forskellige trin indgår, så man som medarbejder og leder, er sikker på processen går som forventet. Det kan være man har tilknyttet forskelligt udstyr i processen, og modulet sikrer dermed at udstyret i onboarding processen bliver udleveret.

Daniel 2people 1

Løser jeres HR udfordringer

2people systemet er udviklet af HR entusiaster, der har mange års erfaring indenfor HR.

Vi tilbyder en standardiseret løsning, der nemt kan kundetilpasses og sammenkobles med det, der er vigtigst for jer.

Vi står klar til at hjælpe med jeres HR behov og udfordringer.

Rekruttering, pre- og onboarding og jobprofiler 

Står jeres virksomhed selv for at rekruttere? Har I overblik og struktur over jeres pre- og onboarding processer, når I har fundet den rette kandidat? Er der mange forskellige jobtyper i virksomheden? Så kan det være en idé at inddrage moduler til netop disse formål.

2peoples modul Rekruttering, tilbyder en masse funktioner som hjælper jer med jeres rekrutteringsproces, så processen bliver struktureret og overskuelig.

Med rekrutteringsmodulet får jeres virksomhed først og fremmest en ansøgningsformular til modtagelse af ansøgere på jeres hjemmeside. Denne formular kan justeres efter jeres behov, så ansøgere opgiver de data I mener er relevante.
Når ansøgere søger gennem hjemmesiden, kommer deres ansøgning og data direkte ind i rekrutteringsmodulets indbygget database. På den måde bliver der automatisk skabt en kandidatprofil, som i kan tilgå. Udover ansøgere til bestemte stillinger, kandidatdatabase også:

  • Virksomhedens ledige stillinger
  • Oversigt over kandidater og ansøgere, med mulighed for at rate og kommenter kandidater
  • Indsamle samtykker
  • Lave email templates til besvarelse af ansøgere
  • Sætte dato til sletning af ansøgeres data og derved overholde GDPR

De kandidatprofiler der bliver skabt i ansøgningsprocessen inde i kandidat-databasen, kan direkte blive igangsat til en onboardings-proces, og oprettet med en medarbejderprofil.

Modulet Jobprofil er en database for virksomhedens forskellige stillinger. Som virksomhed kan man skabe sig et overblik over de stillinger som ens virksomhed tilbyder. Man kan dermed skabe en karrierevej for virksomheds ansatte, ved at beskrive de forskellige kompetencer og færdigheder, som man skal kunne beherske for at bestride eller komme i betragtning til en stilling. En medarbejder vil dermed bedre kunne danne sig overblik over, hvad der forventes af personen, hvis de ønsker at udvikle sig mod en bestemt stilling.

Ligeledes kan modulet bruges i rekrutteringen, da job beskrivelserne i de enkelte stillinger, samt kvalifikationer og kompetencer kan bruges som udgangspunkt for at oprette jobopslag.

Man kan også søge på specifikke kompetencer og certifikater, hvis man skal planlægge et projekt og har behov for at se om man har medarbejdere, der kan bidrage til projektets udførsel.

Yderligere moduler

Modulet Rapporter

Modulet Rapporter kan samle alt data i 2people i overskuelige rapporter. Dette kan være på trivsel, fratrædelses årsager, fraværsrapporter, mål opnåelse eller medarbejderomsætning. Modulet kan også udarbejde lister for hvilke medarbejdere der har en bestemt kompetence, certifikat eller kvalifikation. I sammensætter selv rapporter og oversigter ud fra systemets mange datafelter.

Modulet Tid/Fravær

I modulet Tid/Fravær kan medarbejderen indtaste deres arbejds- og flextimer. Man kan som medarbejder og leder få et overblik over de timer man arbejder, og hvor de ligger henne, altså om de er på matriklen eller hos f.eks. kunder. I modulet kan der også registreres sygdom og fravær. Dertil kan modulet også holde styr på opsparet ferie, og bruges til forespørgsler til afholdes af ferie. Modulet kan opsættes så alle registreringer godkendes af en leder eller HR-medarbejder.

Modulet Net2people

Modulet Net2people er 2peoples intranetløsning. Kort sagt minder funktionerne i modulet, om de funktioner facebook har. Man kan chatte, lave opslag og danne gruppe. Man kan for eksempel lave et opslag om at man har kage med, som hele virksomheden eller en bestemt gruppe kan se. Her kan virksomhedens medarbejderhåndbog, IT-sikkerhedspolitikker osv.

Modulet Udstyr

I modulet Udstyr kan man oprette, registrere og tildele udstyr. Det kan være computere, telefoner, nøgler, abonnementer og systemadgange, som man kan tildele medarbejdere.
Man kan tilknytte dette modul arbejdsprocesser, som f.eks. onboarding, så det er nemt at klargøre og tildele udstyr i en bestemt proces. Modulet fungerer derfor som en database, over virksomhedens udstyr, abonnementer og systemadgange, og hvem der er i besiddelse af det.

Modulet Talent

I modulet Talent kan i måle på medarbejdernes progression på bestemte områder, kvalifikationer, projekter mm. Den kan danne grundlag for gode snakke i en MUs eller performance review. Talent modulet er udviklet i samarbejde med fodboldklubben Viborg FF, som bruger den til at måle og veje deres unge akademispillere på alt fra søvn til karakterer i skolen.

Modulet Team

I modulet Team  kan man oprette teams på tværs af afdelinger eller bestående af eksterne. Det kan f.eks. være bestyrelsen, arbejdsmiljøudvalg, personaleforeningen etc. Når man er oprettet i samme team, så har man flere muligheder for at arbejde sammen i systemet og dele dokumenter, opgaver, mål osv.

Daniel 2people 1

Løser jeres HR udfordringer

2people systemet er udviklet af HR entusiaster, der har mange års erfaring indenfor HR.

Vi tilbyder en standardiseret løsning, der nemt kan kundetilpasses og sammenkobles med det, der er vigtigst for jer.

Vi står klar til at hjælpe med jeres HR behov og udfordringer.

Vælg frit jeres HR-moduler

Organisationsdiagram

Giver dig et hurtigt overblik over virksomheden og de ansatte i de forskellige afdelinger. Find nemt kontaktinformationer.

Dokumentstyring

Få styr på alle dokumenter lige fra politikker og ansættelseskontrakter – let at finde og bliver opbevaret sikkert.

Arbejdsprocesser

Få struktur og kontrol over on- og offboarding processer og spar tid. Modulér og strukturer arbejdsprocesser med dette modul.

Medarbejderudvikling

Digitalisér alle HR-opgaver – dette kan være i forbindelse med MUS, feedback, udvikling m.m.

Tid/Fravær

Gennemfør tid- og fraværsregistrering i dette modul. Registrer tidsforbrug på aktiviteter og anmod om ferie m.m.

Jobprofiler

Jobprofil beskriver den stilling en medarbejder måtte have. Definer arbejdsopgaver til diverse jobprofiler, automatiske jobbeskrivelser og kompetencer.

Kursusadministration

Alle kurser kan administreres. Find informationer om de enkelte kurser såsom tid og sted. Efter gennemførelse af kursus registreres det. 

Ubegrænsede Rekrutteringer

Opret, registrer og tildel udstyr. Det kan være computere, telefoner, nøgler, abonnementer og systemadgange, som man kan tildele medarbejdere.

Medarbejderprofil

Dette modul gør det nemt at arbejde med den enkelte medarbejder. Skaber overblik og gør det enkelt at finde data.

Rekruttering

Digitalisér dine rekrutteringsopgaver og spar tid. Bliv GDPR compliant da ansøgere og kandidater behandles og slettes efter GDPR reglerne.

Kvalifikations-, Kompetence- og Certifikatstyring

Definer jobprofiler som benyttes til jobbeskrivelser m.m.

Rapporter

Få overblik over fremdrift med rapporter eller lav en oversigt over medarbejderomsætning fx.

Net2people

Gennemfør effektiv og seriøs vidensdeling – indsend nyhedsbreve, send beskeder og chat internt i virksomheden.

Talent

Få overblik over dine talenter – digitaliser dine HR-opgaver indenfor området talentvurdering. Lav egne skabeloner m.m.

Udstyrshåndtering

Rekrutter de medarbejdere i har brug for uden at blive brgrænset eller skal betale mere, hvis i overstiger et bestemt antal rekrutteringer. 

Kom nemt i gang

Kontakt os for at bestille jeres løsning med udvalgte moduler – eller se vores live demo.

Kom nemt i gang

Kontakt os for at bestille jeres løsning med udvalgte moduler – eller se vores live demo.