HR-in-a-box

Organisationsdiagram

Giver dig et hurtigt overblik over din virksomhed og de enkelte afdelinger/teams samt medlemmerne i afdelingerne. Få overblik over din virksomhed og den afdeling eller/og teams du et tilknyttet. Du får meget hurtig tilgang til dine kollegaers kontakt data – herunder hvem der skal kontaktes ved uheld.

Du kan klikke videre fra organisationen ned i den enkelte afdeling og herfra til den enkelte medarbejder og se kontaktinformationer eller den fuldstændige
medarbejderprofil alt efter dine rettigheder.

I den enkelte afdeling kan ses billeder, der kan indkaldes til møder, der kan opbevares dokumenter og skabeloner. Der kan desuden arbejdes med de
mål/KPI’er og handlingsplaner der er gældende for afdelingen. Data i 2people kan sorteres i rapporterne således at de vises pr. afdeling, pr. medarbejdergruppe og kan desuden filtreres i forhold til køn og alder.

Medarbejderprofil

I dette modul kan du arbejde med medarbejderne og deres data, der alt sammen er samlet i medarbejderprofilen. Her kan du kan få overblik over stamdata, dokumenter med digital signatur, kursusbeviser, certifikater, udlånt udstyr, remindere og notater.

Hvis du har valgt HR-in a- box eller All-in-box, så vil medarbejderens jobbeskrivelse, kvalifikationer, karrierevej, MUS, feedback, undersøgelser, udviklingsplaner samt
medarbejderens mål/KPI’er, alt sammen være at finde i medarbejderprofilen.

Medarbejderprofilen slettes som I har besluttet efter juridisk fratrædelsesdato. Data og dokumenter i en medarbejderprofil kan sættes til automatisk sletning
efter en valgt periode.

I medarbejderprofilen kan du hurtigt finde og behandle data og dokumenter på dine medarbejdere. Det nedbringer effektivt administrationstiden i dine HR-opgaver.

I Medarbejderprofilen samles følgende:

• Personoplysninger

• Kontaktdata

• Arbejdsrelateret oplysninger

• Systemoplysninger

• Kundevalgte felter (Dette er felter som du selv kan oprette og som selvfølgelig kan indgå i lister og i fx on- og offboarding)

• Stedfortræder til den enkelte medarbejder/leder for en bestemt periode

• Tilgang til alle dokumenter knyttet på den enkelte medarbejder

• Liste over udleverede effekter fx mobiltelefon, bærbar computer, mv.

• Kvalifikationer, uddannelser/kurser og certifikater med udløbsdato

• Remindere: fx kan der laves en reminder angående lønforhandling, tidbegrænset ansættelse mv.

Dokumentstyring 

Få styr på alle jeres dokumenter lige fra personalehåndbogen, politikker til ansættelseskontrakter – det er let at finde og bliver opbevaret sikkert i 2people. I modulet findes et meget effektivt cockpit til søgning af dokumenter fx ved hjælp af tags, hvilket gør det let at finde hvad man leder efter.

I modulet Dokumenter kan du nemt og hurtigt finde de rette dokumenter. Modulet sikrer at du kan placere/sende dokumenterne så de er tilgængelig for hele virksomheden på samme tid – det kunne fx være aktuelt for medarbejderhåndbogen, kun for en afdeling og/eller en medarbejder.

Rekruttering 

Digitalisering af alle dine rekrutteringsopgaver så du både ansætter den bedste ansøger eller kandidat og samtidigt sparer tid. Du bliver GDPR compliant da ansøgere og kandidater behandles og slettes efter GDPR reglerne.

Du kan lave lækre jobannoncer inkl. video og genbruge disse. Du kan hurtigt og effektivt sortere i ansøgere og kandidater fx med kvalifikationsmatch, tags, score og kommentarer. Der kan afsendes automatiske og tilpasset svar til ansøgere f.eks. invitation til interview og afsendelse af mails til flere ansøgere på samme tid. Du har det fulde overblik over processen med tilknytning af udvalg og medlemmer på udvalgt trin.

Der kan laves en tilknytning af en onboarding-proces med efterfølgende automatisk oprettelse af medarbejderprofilen med udlevereret udstyr, jobbeskrivelse og kvalifikationskrav til stillingen – og du er hermed klar til de efterfølgende HR opgaver fx onboardingsamtaler med den nye medarbejder.

Arbejdsprocesser 

Få struktur og kontrol over dine on- og offboardingprocesser og på den måde sparer tid. Modulér og strukturer alle dine ansætteretlige arbejdsprocesser således at du og dine kollegaer husker at gennemføre alle de krævede opgaver til tiden.

Onboarding af den nye medarbejder kan startes i rekrutteringsmodulet. Derved kan du genbruge data og opsætninger. Ved et enkelt klik kan du efterspørge det data som du ikke får fra ansøgeren i rekrutteringsprocesssen og derved kan den nye medarbejder selvregistrere data fx CPR.nr., kontaktperson mm. i medarbejderprofilen før ansættelsesdato.

Fra onboarding kan der automatisk oprettes juridiske dokumenter med digital underskrift samt udlånt udstyr mv. i den nye medarbejders medarbejderprofilen. Fra den ledige stilling i rekrutteringsmodulet kan der fra onboarding automatisk oprettes jobbeskrivelse, krav til kvalifikationer og certifikater på den nye medarbejder.

Du kan lave dine egne formularer og godkendelsesflow, og som alt det øvrige er det hurtig at opsætte og ændre. Du kan selv ”bygge” alle de arbejdsprocesser du ønsker og hermed har du dine opgaver fuldstændig dokumenteret og har på samme tid de juridiske dokumenter placeret på den enkelte medarbejder profil- let og ubesværet.

Kvalifikations-, kompetence- og certifikatstyring

I modulet kan der let defineres jobprofiler som benyttes til jobbeskrivelser og kvalifikation/kompetencestyringen. Brugen af jobprofiler kan starte allerede i rekrutteringsprocessen – hvor der kan knyttes en jobprofil på den ledige stilling, dette betyder at den nye medarbejder
automatisk for tilknyttet en jobbeskrivelse og kvalifikationskrav til medarbejderprofilen i forbindelse med onboardingen.

I 2people har du en seriøs og meget effektiv kvalifikationsstyring. Start med at sætte kvalifikationsog certifikatkrav på medarbejdergruppe, job og medarbejdere så er du klar til at score den enkelte medarbejder og gennemføre udviklingssamtaler og feedback hvor kvalifikationsoverblikket, også i form af karriereveje, på den enkelte medarbejder er en helt naturlig del. Kvalifikations match-ups kan gennemføres på det enkelte menneske, jobs og team/afdeling. På certifikaterne knyttes der en udløbsdato og der sendes notifikationer til de ønskede person når udløbet på certifikatet nærmer sig.

I 2people er der notifikationer på deadlines på KPI’er, action/aftaler og opgaver. Du kan ydermere tilknytte periodiske remindere på opgaver. Dette betyder at HR løsningen kan pushe fremdriften på alle mål/Kpi’er og aftaler/opgaver/actions i stedet for at din og dine kollegaers tid skal benyttes til at pushe fremdriften.
KPI/mål kan defineres for hele forretningen og de enkelte afdelinger og teams samt på den enkelte medarbejder. Der kan linkes mellem KPI’erne og der kan laves handlingsplaner hvor du har styr på fremdriften som kan følges på alle niveauer.

Medarbejderudvikling

Få digitaliseret alle HR-opgaverne i forbindelse med f.eks. MUS, feedback-samtalerne, trivselsundersøgelser og udviklingsplaner.

Med 2people kan du gennemføre fx. hele MUS-processen med hurtig opsætning og udsendelse af forberedelsesskemaer som indeholder spørgsmål, medarbejderens jobbeskrivelse, kvalifikations match-up, KPI’er mm. Når du gennemfører MUS-samtalen, har du direkte adgang til alle de oplysninger, som I har behov for, og hvor du med det samme kan lave en udviklingsplan med de rette oplysninger.

Endelig kan du gennemføre løbende opfølgning på udviklingsplanen og se en samlet oversigt over fremdriften for virksomheden, afdelingen eller den enkelte medarbejder.
Herudover kan medarbejderudviklingsmodulet både benyttes til onboarding-samtaler, feedback, exit samtale, APV, medarbejdertilfredshedsundersøgelse, mulighedssamtale, 1:1, trivselsundersøgelse mm.