s HR løsningen

GDPR – persondataforordning

GDPR – persondataforordningen har skabt ektraarbejde i virksomhederne, 2people hjælper jer med ar få styr på dataene

Min virksomhed

Kan du altid huske hvor du har placeret ansættelseskontrakterne og øvrige oplysninger på dine medarbejdere ?

Jobprofiler – jobbeskrivelser – kvalifikationer

Laver I det, som I hver især brænder for og er bedst til – eller laver I bare det, der er nødvendigt lige nu og her?

Medarbejderprofil

Hvem er det nu han er? – og hvad kan han ?

Medarbejderudvikling – MUS og andre udviklingsprocesser

Er jeres MUS skema tilpasset virksomhedens situation? Spild ikke tiden på MUS , – men vind tid med rigtig brug af MUS

Team

Sammen er vi bedre og gladere.

Overblik/Dashboard

Her får du serveret overbliksinformation/rapportering forståeligt og hurtigt

Net2people

Del de gode historier og få et godt omdømme internt. Du får et hurtigt og lettilgængeligt intranet fra 1. dag.

Tids- og fraværshåndtering

Smid alle regneark væk hvor I holder styr på ferie- og sygdomsregistreringer, og få styr på det i et system.

Arbejdsprocesser

Hvem har godkendt den ansættelse. Hvordan er oplysningerne samlet ind, og hvor er de.

Udstyr og udlån

Hvem har hvilken telefon eller bærbar PC, hvem har lånt hvilket værktøj og hvem har ansvaret for det.

Administrator

Styr på kaos.
Har du set andre løsninger, hvor du har tænkt – det passer ikke til min virksomhed?

Dokumentarkiv

Kan du altid huske hvor du har placeret ansættelses kontrakterne og certifikaterne ?