GDPR-in-a-box

Organisationsdiagram

Giver dig et hurtigt overblik over din virksomhed og de enkelte afdelinger/teams samt medlemmerne i afdelingerne. Få overblik over din virksomhed og den afdeling eller/og teams du et tilknyttet. Du får meget hurtig tilgang til dine kollegaers kontakt data – herunder hvem der skal kontaktes ved uheld.

Du kan klikke videre fra organisationen ned i den enkelte afdeling og herfra til den enkelte medarbejder og se kontaktinformationer eller den fuldstændige
medarbejderprofil alt efter dine rettigheder.

I den enkelte afdeling kan ses billeder, der kan indkaldes til møder, der kan opbevares dokumenter og skabeloner. Der kan desuden arbejdes med de
mål/KPI’er og handlingsplaner der er gældende for afdelingen. Data i 2people kan sorteres i rapporterne således at de vises pr. afdeling, pr. medarbejdergruppe og kan desuden filtreres i forhold til køn og alder.

Medarbejderprofil

I dette modul kan du arbejde med medarbejderne og deres data, der alt sammen er samlet i medarbejderprofilen. Her kan du kan få overblik over stamdata, dokumenter med digital signatur, kursusbeviser, certifikater, udlånt udstyr, remindere og notater.

Hvis du har valgt HR-in a- box eller All-in-box, så vil medarbejderens jobbeskrivelse, kvalifikationer, karrierevej, MUS, feedback, undersøgelser, udviklingsplaner samt
medarbejderens mål/KPI’er, alt sammen være at finde i medarbejderprofilen.

Medarbejderprofilen slettes som I har besluttet efter juridisk fratrædelsesdato. Data og dokumenter i en medarbejderprofil kan sættes til automatisk sletning
efter en valgt periode.

I medarbejderprofilen kan du hurtigt finde og behandle data og dokumenter på dine medarbejdere. Det nedbringer effektivt administrationstiden i dine HR-opgaver.

I Medarbejderprofilen samles følgende:

• Personoplysninger

• Kontaktdata

• Arbejdsrelateret oplysninger

• Systemoplysninger

• Kundevalgte felter (Dette er felter som du selv kan oprette og som selvfølgelig kan indgå i lister og i fx on- og offboarding)

• Stedfortræder til den enkelte medarbejder/leder for en bestemt periode

• Tilgang til alle dokumenter knyttet på den enkelte medarbejder

• Liste over udleverede effekter fx mobiltelefon, bærbar computer, mv.

• Kvalifikationer, uddannelser/kurser og certifikater med udløbsdato

• Remindere: fx kan der laves en reminder angående lønforhandling, tidbegrænset ansættelse mv.

Dokumentstyring 

Få styr på alle jeres dokumenter lige fra personalehåndbogen, politikker til ansættelseskontrakter – det er let at finde og bliver opbevaret sikkert i 2people. I modulet findes et meget effektivt cockpit til søgning af dokumenter fx ved hjælp af tags, hvilket gør det let at finde hvad man leder efter.

I modulet Dokumenter kan du nemt og hurtigt finde de rette dokumenter. Modulet sikrer at du kan placere/sende dokumenterne så de er tilgængelig for hele virksomheden på samme tid – det kunne fx være aktuelt for medarbejderhåndbogen, kun for en afdeling og/eller en medarbejder.