MUS – Dem som har medarbejderudviklingssamtale

Medarbejderudviklingssamtale eller MU-samtale er efterhånden et velkendt værktøj i danske organisationer og virksomheder. Det optrådte for første gang i den danske ordbog i 1997, men som værktøj har det eksisteret i væsentligt længere tid, og være under mange forandringer.

I nyere tid er der mange meninger omkring MUS. Nogle ser frem til den årlige samtale, og glæder sig til at få en god snak med chefen. Andre synes det er spild af tid, og ser ingen nytte af samtalen. Meningerne er mange og vi vil i artiklen her dykke lidt ned i de fordomme, som opstår omkring MUS og hvordan man kan komme dem til livs i ens virksomhed eller organisation.

Positive og negative tal

For at starte et sted, og skabe et overblik, vil vi starte med at introducere dig for lidt statistik omkring MUS. Tallene er lånt af Krifa, som i 2018 udarbejdede en rapport omkring MUS, hvor over 1000 respondenter deltog. Analysen viste at, af de adspurgte afholdte 85% MUS.
Deltagernes generelle opfattelse af MUS, var til den positive side, men langt fra optimal. Kun 54% var tilfreds eller meget tilfreds med deres seneste MUS og 38% oplevede at der slet ikke, eller i ringe grad blev fulgt op på MU-samtalerne. 43% følte ikke at MUS gav nogen særlig værdi og 53% følte at MUS slet ikke udviklede dem, eller i ringe grad udviklede dem.

Tavle med flueben grafik

Dette er desværre slet ikke hensigten med MUS, tværtimod. MUS skulle gerne forbedre medarbejdernes trivsel, motivation, udvikling og afklare arbejdsopgaver. Ved ikke at tage MUS seriøst kan en MUS få den modsatte effekt og skabe dårligere performance, blive et værdiløst ritual og overse uudnyttet potentiale.

Med MUS har man som leder mulighed for at afdække og imødekomme sine medarbejderes behov og udfordringer. Gennem denne åbne og værdiskabende dialog, får man en finger på pulsen i sin virksomhed og på sine medarbejdere. Dette skaber bedre balance mellem medarbejdere og arbejdsplads, øger trivsel, effektiviteten og medarbejderfastholdelsen.

Daniel Jill Sørensen 2people kontaktperson

Løser jeres HR udfordringer

2people systemet er udviklet af HR entusiaster, der har mange års erfaring indenfor HR.

Vi tilbyder en standardiseret løsning, der nemt kan kundetilpasses og sammenkobles med det, der er vigtigst for jer.

Vi står klar til at hjælpe med jeres HR behov og udfordringer.

Skab positive tal i din virksomhed

Hvad kan din virksomhed eller organisation gøre for at forbedre jeres MUS og sikre, at I er en del af de positive statistikker vedrørende MUS? Først og fremmest skal man tage MUS seriøst og prioritere det i virksomheden, og dette kan gøres ved at sætte det i system og skabe processer.
En god idé er at starte med at forme en skabelon til forberedelse, afholdes og opfølgning af MUS.

Forberedelse 

Hvilke forventninger er der som leder og medarbejder til samtalen? Hvad skal man have sat sig ind i, og er et f.eks. et skema der er skal udfyldes? Forberedelserne er vigtige både fordi de skaber rammerne og dagsorden for samtalen, men også fordi det sender et klart signal om attituden og seriøsiteten man som leder og medarbejder har overfor en kommende MUS.

Samtalen 

Med forberedelserne klargjort, er dagsorden for samtalen lagt. Der findes mange samtaleværktøjer som MUS’en kan tage udgangspunkt i, hvis ikke man allerede har en skabelon. Det er en god idé at udarbejde en handleplan i samarbejde mellem leder og medarbejder.
Samtalen her skal ses mellem to ligeværdige individer, hvor fokus er på medarbejderens udvikling, trivsel og bidrag til virksomheden. Det er vigtig, det ikke er en autoritær samtalen, hvor den ene part anvender magt i forhold til den anden.

Opfølgning

Et af de mest negligerede punkter ved en MUS proces er opfølgningen på samtalen. Statistiker viser at i jo højere grad, der bliver fulgt op på en MU-samtale, des mere tilfredse er medarbejder med MUS og man får mere tilfredse medarbejder på arbejdspladsen. Allerede ved forberedelsen eller under samtalen er det en god idé at aftale en deadline for en opfølgning. Her kan et HR-system, værktøj eller kalender påmindelse være en god idé.

Som medarbejder har man et ansvar for sin udvikling, forsøge at leve op til den handleplan/aftaler der er aftalt på MUS´en, men både leder og medarbejder har et ansvar for at følge op til aftalerne. Det kan være svært, hvis der ikke er noget system, eller en konkret plan man kan tilgå. Det skal gerne være let og overskueligt for begge parter, at have mulighed for at tilgå den handleplan/aftale som er indgået. Det skal også være muligt at drøfte, og evt. revidere handleplanen/aftaler. En god idé er igen at lave en deadline for hvornår det kunne ske.

Alternativer til MUS

Vi har nu været et eksempel på, hvordan en MUS-proces kunne foregå. Der findes en del andre alternativer til MUS, som kan kombineres eller erstatte MUS. Om netop denne form for MUS-proces passer til jeres virksomhed er ikke sikkert. Vi foreslår derfor at læser nogle af alternativerne til MUS.

Daniel Jill Sørensen 2people kontaktperson

Løser jeres HR udfordringer

2people systemet er udviklet af HR entusiaster, der har mange års erfaring indenfor HR.

Vi tilbyder en standardiseret løsning, der nemt kan kundetilpasses og sammenkobles med det, der er vigtigst for jer.

Vi står klar til at hjælpe med jeres HR behov og udfordringer.